Liên hệ

Điện thoại: 096 4858668 – 096 8877222
https://www.facebook.com/HanoiFlowers
Shop Hoa Hà Nội (Joseph Nguyen)

Xưởng cắm 1: 203/158 Làng Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Xưởng cắm 2: 116/147 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  
https://www.google.com/maps/@20.980971,105.852351,17.45z
do Florist Joseph Nguyen quản lý và trực tiếp thực hiện

Contact Details
Telephone Numbers
0964 858668

Address
Joseph Nguyen
116/147 Tan Mai, Ha Noi, VIETNAM
info@flowershanoi.com